SARS-CoV-2 -rokoteturvallisuus immuunivälitteistä ääreishermostosairautta sairastavilla

Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että immuunivälitteistä neuropatiaa sairastavalle rokotussuoja vakavaa koronainfektiota vastaan on tärkeä, eikä rokotteeseen nykyisen tutkimustiedon pohjalta liity merkittävää perussairauden pahenemisen riskiä.

Immuunivälitteiset ääreishermosto-sairaudet kuuluvat autoimmuunimekanismeilla syntyviin sairauksiin, jotka voivat olla äkisti esim. infektion jälkeen alkavia kuten Guillain-Barré-oireyhtymä (GBS, Guillain-Barré syndrome) tai sitten kroonisia, pitkäkestoisia ja hitaasti eteneviä oirekuvia, kuten esimerkiksi CIDP (krooninen tulehduksellinen demyelinoiva polyradikuloneuropatia) ja MMN (multifokaalinen motorinen neuropatia). Äskettäin on Neurology-lehdessä julkaistu kohorttitutkimus koronarokoteturvallisuudesta (SARS-CoV-2 -rokotus) henkilöillä, joilla oli aiemmin diagnosoitu GBS, CIDP tai MMN-tauti.

Tutkimus nähtiin tärkeäksi johtuen siitä, että aikaisemmin koronarokotteisiin ChAdOx1nCoV-19 (AstraZeneca), ja Ad26.COV2.S (Janssen/Johnson & Johnson) oli liitetty lisääntynyt riski GBS-tautiin. Toisaalta myös itse koronainfek-tion on todettu lisäävän riskiä sairastua GBS-tautiin.

Tutkimukseen kerättiin yli 18-vuotiaita aiemmin sairastuneita useista keskuksista Hollannissa. Tutkimushenkilöt valittiin perustuen heidän aiempaan diagnoosiinsa, poissulkukriteereinä käytettiin aiempaa saatua koronarokotusta tai sairastettua -infektiota. Tutkimuksessa mukana olevien vointia seurattiin kyselylomakkeiden perusteella, ja vointia arvioitiin vähintään 3 eri ajan-kohdassa: 1) tutkimukseen mukaan ottamisen yhteydessä, 2) 48 h sisällä ennen rokotusta sekä 3) 6 viikkoa rokotuksen jälkeen. Yhteensä 521 henkilöä (195 GBS, 248 CIDP ja 78 MMN) otettiin mukaan, ja heistä 403 (81 %) palautti viimeisen kyselylomakkeen.

Yksikään GBS-henkilö ei raportoinut uusista hermosto-oireista. 10 CIDP-henkilöä (5 %) kuvasi oireiden pahentumista n. 6 viikkoa rokotuksen saamisen jälkeen, ja heistä 5 henkilön ylläpitohoitoa muutettiin tämän oireen johdosta. Kahdella MMN-henkilöllä (4 %) esiintyi aiempien oireiden korostumista, joka johti hoidon muuttamiseen heistä toisella.

Riskitekijäanalyysin pohjalta SARS-CoV-2 -rokotteen ei voida todeta lisäävän GBS- riskiä, ja riski CIDP ja MMN pahenemisen osalta nähtiin hyvin pieneksi. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että immuunivälitteistä neuropatiaa sairastavalle rokotussuoja vakavaa koronainfektiota vastaan on tärkeä, eikä rokotteeseen nykyisen tutkimustiedon pohjalta liity merkittävää perussairauden pahenemisen riskiä.

Toisin sanoen

  • Immuunivälitteiset ääreishermostosairaudet voivat alkaa äkisti esim. infektion jälkeen.
  • Neurology-lehdessä julkaistiin kohortti-tutkimus koronarokoteturvallisuudesta (SARS-CoV-2 rokotus) henkilöillä, joilla oli aiemmin diagnosoitu GBS, CIDP tai MMN -tauti.
  • Rokotesuoja vakavaa koronainfektiota vastaan on immuunivälitteistä neuropatiaa sairastavalle tärkeä, eikä merkittävää perussairauden pahenemisen riskiä ole.

Lähteet

Baars AE, Kuitwaard K, de Koning LC, Luijten LWG, Kok WM, Eftimov F, Wieske L, Goedee HS, van der Pol L, Blomkwist-Markens PH, Horemans AMC, Jacobs BC, van Doorn PA. SARS-CoV-2 Vaccination Safety in Guillain-Barré Syndrome, Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy, and Multifocal Motor Neuropath. Neurology. 2022 Sep 20:10.1212/WNL.0000000000201376. doi: 10.1212/WNL.0000000000201376. Epub ahead of print. PMID: 36127144.

Tällä palstalla kerrotaan harvinaisia neurologisia sairauksia koskevista tutkimuksista. Palstaa toimittaa neurologian erikoislääkäri, dosentti Mari Auranen.

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi