Neuroliiton kysely: Korona huolestuttaa, lisätietoa kaivataan muun muassa lääkityksestä

Koronan myötä sosiaaliset kontaktit ovat rajoittuneet ja huoli omasta ja läheisten terveydestä kasvanut. Noin puolet vastaajista kertoi löytäneensä uudenlaisesta arjesta myös jotain hyvää.

Neuroliitto kysyi toukokuussa jäsentensä kuulumisia poikkeusoloissa. Vastanneiden keskuudessa eniten huolta ovat herättäneet terveys (75 %), toimintakyky (53 %) ja oma tai perheen taloudellinen tilanne (28 %). 

Yli kolmasosa haluaisi lisää tietoja tai neuvoja. Kysymyksiä herättää muun muassa epidemian vaikutus lääkitykseen, työssäkäyntiin, kuntoutukseen ja suojavarusteiden käytön tarpeellisuuteen. Vastaajista suurin osa kertoi saaneensa vastauksia joko Neuroliiton asiantuntijoilta tai viestintäkanavista. 

Arjen rauhoittuminen on myönteistä

Reilusti yli puolet kertoo, että koronaepidemia on vaikuttanut myös mielialaan. Tilanne on aiheuttanut alakuloisuutta, stressiä ja yksinäisyyttä sekä huolta arjen sujumisesta silloin, jos joku perheessä sattuu sairastumaan. Joka 14. vastaaja kertoi kaivanneensa vertaistukea enemmän kuin ennen epidemiaa.  

Reilu kolmannes vastaajista kertoo, että epidemialla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia mielialaan. Epidemia-ajasta löysi positiivisia puolia noin puolet kyselyyn vastanneista. Avoimissa vastauksissa positiivisina asioina nähtiin erityisesti arjen rauhoittuminen, perheen yhteisen ajan lisääntyminen, uudet yhteydenpidon muodot ja digitaalisten välineiden käytön oppiminen, etätyöhön siirtymisen myötä tullut ajansäästö työmatkoissa sekä lisääntynyt ulkoilu.  

Minkälaista on korona-arki? 

Vastanneista 77 % välttää kontakteja hallituksen suositusten mukaisesti, ja viidennes eristäytyneensä kotiinsa kokonaan.  Joukkoliikenteen käyttöä on välttänyt yli puolet, ja tuttavan, naapurin tai sukulaisen asiointiapuun kauppa- ja apteekkiostosten hoidossa oli turvautunut noin kolmannes vastaajista.  

Myös kauppojen ja apteekkien keräily- ja kotiinkuljetuspalveluja kertoi käyttäneensä noin 15 %. Liikunnan määrä oli vähentynyt arjessa noin puolella vastaajista, mutta toisaalta 16 % kertoo liikkuvansa nyt enemmän kuin ennen. 

Ei ole menoja töiden jälkeen, niin ei tarvitse selitellä jaksamattomuuttaan. 

Olemme saaneet lisää aikaa parisuhteelle.

Lisää vapaa-aikaa ja lisää liikuntaa. Videopuheluita ystävien kanssa. 

Olen saanut laitettua vanhoja valokuvia kansioihin. 

Olen alkanut jälleen ompelemaan, kun aikaa on ja se on vetristänyt sorminäppäryyttä.

Lainaukset on poimittu kyselyn vastauksista. 

Neuroliitto toteutti kyselyn koronan vaikutuksista 12.−19.5. 

  • Kyselyyn vastasi 307 henkilöä 
  • 82 % vastanneista sairasti MS-tautia ja 18 % harvinaista neurologista sairautta.  
  • Vastanneista 85 % oli naisia ja 54 % 36–55 -vuotiaita. Neljännes kertoi asuvansa yksin. 

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos

Mainos päättyy

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi