Hoitosuositus julkaistu läheisten huomioimiseen palliatiivisessa hoidossa

Tuki läheisille vaihtelee hyvinvointialueittain, vaikka sen tulisi olla yhdenvertaista riippumatta potilaan asuin- ja hoitopaikasta.

Läheinen ihminen pitää sairaalavuoteessa makaavaa potilasta kädestä.
Kuva: Shutterstock

Hoitosuositukset palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan läheisten tukemiseen on julkaistu. Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöjä. Elämän loppuvaiheessa palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tarvitsee vuodessa noin 30 000 suomalaista. Valtaosa on aikuispotilaita.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan kuolemaan johtavaa tai elämää uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä kokonaisvaltaista ja aktiivista hoitoa. Sen tarkoituksena on kärsimyksen ehkäisy, lievittäminen ja elämänlaadun vaaliminen​. Saattohoito kuuluu palliatiiviseen hoitoon ja ajoittuu potilaan elämän viimeisiin viikkoihin tai päiviin.

Suomessa läheisille tarkoitetun tuen tarjoaminen vaihtelee hyvinvointialueittain, vaikka tuen saatavuuden tulisi olla yhdenvertaista riippumatta potilaan asuin- ja hoitopaikasta. 

– Tuen lähtökohtana tulee huomioida potilaan ja läheisten yksilölliset tarpeet. Sen tulee ajoittua heti sairauden varhaisesta vaiheesta ja jatkua pitkäkestoisesti potilaan kuoleman jälkeiseen aikaan, toteaa dosentti Anna Liisa Aho Tampereen yliopistosta tiedotteessa.

Läheisten kohtaamisen laatua on varaa parantaa.

Aho toimi hoitosuosituksen laatineen työryhmän puheenjohtajana. Hän on tutkinut pitkään perheenjäsenten surua, surevien tukemista ja selviytymistä lasten saattohoidosta. 

Hoitosuositusta voidaan hyödyntää kaikissa yksiköissä, niin aikuis- kuin lapsipotilaiden läheisiä kohdatessa. Sitä voidaan soveltaa myös palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa.

– Suositus antaa päättäjille tietoa läheisten tarpeista ja toiveista, mitä voidaan hyödyntää esimerkiksi saattohoitovapaan määrittämisessä. Suositus tavoittelee myös läheisten tukemisen ja kohtaamisen lisääntymistä ja sen laadun paranemista, Aho sanoo. 

Hoitosuosituksen voi lukea kokonaisuudessaan Hoitotyön tutkimussäätiö HOTUsin sivuilta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos

Mainos päättyy

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi