Harvinaislääkkeiden korvaukset eriarvoistavat sairastavia

Suomen lääkekorvausjärjestelmä ei tunnista kaikkia harvinaissairauksia vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi sairauksiksi.

Kuva: Shutterstock

Harvinaislääkkeiden nykyinen korvausjärjestelmä asettaa monet harvinaissairautta sairastavat eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin potilasryhmiin. Kyse on siitä, että osaa harvinaissairauksista ei ole valtioneuvoston asetuksessa (25/2013) listattu ”lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi sairauksiksi”. Näin ollen niiden hoitoon käytettäville harvinaislääkkeille ei voida myöntää 100 %:n erityiskorvattavuutta. 

Nykyinen asetus listaa 34 eri sairausluokkaa erityiskorvattavuuden piiriin, kun esimerkiksi harvinaissairauksia tunnetaan jo yli 7 000.

– Uutta tietoa ja ymmärrystä harvinaissairauksista ja niiden hoitoon kehitetyistä lääkkeistä on kertynyt merkittävästi, mutta valtioneuvoston asetuksen listaa täyteen erikoiskorvattavuuteen oikeuttavista sairauksista ei ole päivitetty vuosikymmeniin, toteaa Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB:n toimitusjohtaja Marco Hautalahti osuuskunnan tiedotteessa.

FINBB jätti syksyllä sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle aloitteen tilanteen korjaamiseksi. Aloitteessa ratkaisuksi esitetään 35. sairausluokan lisäämistä asetukseen. Sairausluokka käsittäisi harvinaiset sairaudet siten kuin ne Euroopan lääkeviraston luokituksen mukaan määritellään. Muutoksen jälkeen kaikilla harvinaissairailla voisi olla mahdollisuus saada heille välttämätön lääkehoito ylemmän erityiskorvausluokan mukaan.

Taloudelliset vaikutukset jäisivät yhteiskunnan kannalta pieniksi, sillä muutos koskee kuitenkin pientä määrää ihmisiä suhteessa muihin potilasryhmiin. 

– Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa on kirjaus harvinaisten sairauksien hoidon saatavuuden ja laadun parantamisesta varmistamalla osaaminen yli hyvinvointialue- ja yhteistyöaluerajojen, joten nyt on oikea aika lähteä uudestaan edistämään tätä asiaa, Hautalahti korostaa. 

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos

Mainos päättyy

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi