Asiakasmaksujen yläraja ja lääkekatto nousevat

Korotukset tarkoittavat terveydenhuollon maksujen ja lääkekulujen nousua asiakkaille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan 10 %:lla ensi vuoden alusta lähtien. Maksujen suuruus perustuu kansaneläkeindeksiin. Käytännössä korotus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi terveyskeskuksen käyntimaksu voi olla jatkossa enintään 23 euroa ja poliklinikkamaksu enintään 46 euroa. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta voidaan periä enintään 54,60 euroa hoitopäivältä.

Korotus lisää pienituloisten asiakkaiden taloudellista kuormitusta. Asiakkaita suojaa kuitenkin asiakasmaksulain mukainen maksukatto, joka on vuoden 2024 alusta 762 euroa vuodessa. Sen ylittävältä osalta julkisen terveydenhuollon palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Lääkekorvauksien vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto suurenee 626,94 euroon vuonna 2024. Vuosiomavastuu
on ollut 592,16 euroa vuosina 2022 ja 2023. Korotuksen suuruus on kuuden prosentin luokkaa ja siinä on huomioitu kansaneläkeindeksin muutos vain yhdeltä vuodelta (2023–2024). Muutoin korotus olisi lähes kaksinkertainen.

Vuosiomavastuu on asiakkaan itse maksamien korvattujen lääkekustannusten yläraja, jonka ylittymisen jälkeen on oikeus lisäkorvaukseen. Tällöin jokaisesta korvattavasta valmisteesta maksetaan vain 2,50 euron omavastuu.

Vuonna 2022 Kela maksoi lääkekorvauksia noin 3 miljoonalle suomalaiselle, yhteensä 1,8 miljardia euroa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos Jäsenetuihin

Mainos päättyy

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi