Uusi hoitokokeilu käynnistymässä perinnölliseen aivojen valkean aineen sairauteen

Sairausmekanismin tunnistamisen pohjalta on saatu näyttöä verenpainelääkityksen tehosta VMS-taudin hoidossa.

Aivojen valkean aineen taudit ovat oirekuvaltaan tavanomaisesti eteneviä ja vaikeita sairauksia. Johto-oireena nähdään myeliiniä eli ns. aivojen valkeaa ainetta sisältävien hermorakenteiden etenevää rappeutumista. Sairausryhmää kutsutaan myös yleisellä nimellä leukoenkefalopatia-taudit. Sairauden syinä ovat usean eri geenin muutokset, jotka itsessään ovat harvinaisia. Ryhmänä tautia esiintyy kuitenkin melko paljon: noin 1:llä 7500 syntynyttä lasta kohden.

Vanishing white matter (VMS) -sairaus on yksi leukoenkefalopatian alaryhmätauti, joka käsittää noin 2 % kaikista perinnöllisistä leukoenkefalopatioista. Sairaus johtuu jonkin EIF2B-geenin viasta. Näitä geenejä tunnetaan yhteensä viisi (EIF2B1-5). Kyseisten geenien toiminta liittyy laajassa mittakaavassa proteiinien tuottoon hermosolussa. Sairaus johtaa hermoston tukisolujen (astrosyytti ja oligodendrosyytti) sairastumiseen aiheuttaen joko lapsuudessa tai aikuisiällä alkavan etenevän liikkumisen vaikeuden. Lapsuusiällä alkava tauti on luonteeltaan pahalaatuinen ja etenee diagnoosin jälkeen muutamassa vuodessa kuolemaan.

Sairauteen liittyviä aivomuutoksia on päästy toistamaan koe-eläinmallissa hiirillä, joihin on siirretty ihmisellä sairaudessa muuttunut EIF2B-geeni. Tutkijat pystyivät hiirikokeilla löytämään mittarin, jolla seurata uusien hoitojen tehoa: hoidon seurannassa käytettiin hermosolujen järjestymistä pikkuaivojen ns. Bergmannin glia-hermotukisolujen alueella.

Eri vaikutusmekanismeja, jotka vaikuttaisivat eIF2B-proteiinin toimintaan niin, että proteiinien synteesi hermosolussa ei häiriintyisi geenivirheen myötä, on tutkittu paljon. Äskettäin on pystytty osoittamaan, että jo tunnettu, yli 30 vuoden ajan verenpainelääkkeenä käytetty guanabenz, vaikuttaa EIF2B-proteiinin toimintaan suoraan. Guanabenz on verisuonien alpha-2 reseptoriagonisti ja osallistuu verisuonten laajentamiseen. Solutason mekanismi on hyvin monimutkainen sisältäen myös solun stressitilanteessa aktivoituvien proteiinien vaikutusta, mutta kokonaisuutena tutkijat ovat pystyneet osoittamaan lääkityksellä olevan hoidollista hyötyä VMS-taudissa. Tutkimuksessa on käytetty seuranta-mittarina nimenomaan Bergmannin glia-hermotukisolujen järjestäytymistä.

Hiirimallien positiivisten löydösten johdosta guanabenz-lääkityksellä on alkamassa ihmiskoe. Siinä selvitetään miten tehokkaasti lääke estää sairauden etenemistä lapsipotilailla. Guanabenz-lääkityksen hyvinä puolina on sen pitkä käyttökokemus ja hyvä turvallisuusprofiili. Näistä tutkimustuloksista tultaneen jatkossa kuulemaan lisää. Tutkimus käynnistyy Amsterdamissa, Lasten valkeiden aivotautien tutkimuskeskuksessa (The Center for Childhood White Matter DIsorcers, Amsterdam UMC).

Toisin sanoen:

  • Aivojen valkean aineen taudeista osa on perinnöllisiä 
  • VMS-tauti johtuu EIF2B-geenin viasta ja aiheuttaa etenevää liikkumisen vaikeutta.
  • Lapsena puhjennut tauti etenee yleensä nopeasti ja johtaa kuolemaan.
  • Koe-eläinmalleissa on löydetty hermosolukkorakenne, jota voidaan käyttää mittarina hoitokokeiden tehon arvioinnissa.
  • Tutkijat ovat osoittaneet, että verenpainelääkkeenä vuosikymmeniä käytetty guanabenz vaikuttaa suoraan EIF2B-proteiinin toimintaan.
  • Alkamassa on ihmiskoe, jossa selvitetään miten tehokkaasti guanabenz voisi estää VMS-sairauden etenemistä lapsipotilailla.

Tutkimuspaloissa kerrotaan MS-tautia ja harvinaisia neurologisia sairauksia koskevista tutkimuksista. Harvinaissairauksien osalta palstaa toimittaa neurologian dosentti Mari Auranen.

LÄHTEET:

Dooves S, Bugiani M, Wisse LE. Bergmann glia translocation: a new disease marker for vanishing white matter indentifies therapeutic effects of Guanabenz treatment. Neuropathology and Applied Neurobiology, 2018: 44; 391-403.

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi