Tupakointi vaikuttaa sekä MS-taudin riskiin että sairauden etenemiseen

"Olen lukenut, että tupakointi voi olla yksi ympäristötekijöistä, jotka aiheuttavat MS-taudin. Sairastan itse MS-tautia ja tupakoin. Myös tuttavapiirissäni moni MS-potilas tupakoi."

En ole löytänyt riittävää motivaatiota lopettaa. Jos tietäisin, miten tupakointi oikeastaan vaikuttaa sairauteeni, uskon, että se voisi motivoida minua ja monia muitakin tupakoitsijoita tosissaan yrittämään lopettamista. Olisiko tätä mahdollista avata?

Tupakoinnin yhteys syöpiin, sydän- ja verisuonitauteihin sekä keuhkotauteihin on tiedetty jo vuosikymmeniä. 2000-luvulla tupakoinnin on havaittu vaikuttavan lähes kaikkien ns. autoimmuunitautien riskiin ja kulkuun.

MS-taudin osalta todistusaineisto alkoi olla vastaansanomatonta viimeistään vuonna 2009. Tuolloin julkaistiin korkeatasoinen tutkimus (1), jossa nähtiin selvästi tupakoinnin jouduttavan MS-taudin etenemistä. Tupakoimattomuuden vaikutus oli verrattavissa MS-lääkkeiden tehoon tupakointiin verrattuna.

Vuonna 2011 julkaistiin kaksi merkittävää työtä, joissa osoitettiin tupakoinnin yhteys MS-taudin puhkeamiseen. Silloin aiheesta julkaistiin kattava meta‑analyysi (2) ja ruotsalainen artikkeli (3), jossa havaittiin tupakoinnin aiheuttaman riskin olevan yhteydessä kudostyyppiin.

Tupakoinnin voi ajatella vaikuttavan MS-tautiin ainakin neljällä tasolla. Lisäksi tupakoinnin aiheuttamien liitännäissairauksien riski kasvaa (mm. syövät, sydän- ja verisuonitaudit, keuhkotaudit).

  1. Tulehduksen ylläpito. Krooninen tulehdus suussa ja hengitysteissä on tupakoijilla yleistä, ja krooninen tulehdus voi aktivoida myös MS-tautia aiheuttavia soluja. Tulehdusten hyvä hoito on tämän vuoksi tärkeää MS-taudissa. Tupakoinnin yhteys MS-taudissa yleiseen kudostyyppiin (HLA-DR15) viittaa myös siihen, että tupakointi vaikuttaa hankinnaisen (antigeenistä riippuvaisen) immuniteetin säätelyyn yleisen tulehduksen ylläpidon lisäksi.
  2. Sidekudosta hajottavat entsyymit. Tupakointi lisää kollageenia ja solujen välisiä sidoksia hajottavien entsyymien aktiivisuutta (mm. matriisimetalloproteinaasit) ja voi sitä kautta edistää haitallisten solujen pääsyä keskushermostoon.
  3. Aivoverenkierto. Tupakointi vaikuttaa aivojen verisuoniin haitallisesti ja heikentää aivojen verenkierron säätelyä. Tämä heikentää kudosvaurion paranemista ja aiheuttaa myös uutta kudosvauriota.
  4. Mutageneesi. Tupakansavussa on karsinogeeneja, jotka lisäävät lähes kaikkien syöpien, myös verisyöpien riskiä. MS-tautiin tupakointi voi vaikuttaa (ainakin hypoteettisesti) aiheuttamalla hankinnaisia mutaatioita veren soluihin ja johtaa sitä kautta poikkeavan aktiivisiin kudosvaurioita aiheuttaviin soluklooneihin.

Pentti Tienari
Neurologian erikoislääkäri, neuroimmunologian professori
HUS, Neurokeskus, Neurologia ja Hgin yliopisto, Translationaalisen immunologian tutkimusohjelma

Lähteet

1) Healy ym. Arch Neurol 2009;66(7):858–64
2) Handel ym. PLoS One 2011;6(1):e16149
3) Hedström ym. Brain 2011;134:653–64

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos Jäsenetuihin

Mainos päättyy

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi