Rattiin vai ei – kuinka neurologisen potilaan ajokyky selvitetään?

Neurologinen sairaus ei tarkoita välttämättä ajoluvan menettämistä, mutta vaatii aina tarkan ajokykyarvioinnin. Kuinka arviointi tehdään ja mitkä ovat tyypillisimmät tekijät, jotka estävät ajokortin saamisen?

Muista kiinnittää turvavyö.
Kuva: Shutterstock

Suomessa sairauden takia kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien taustalta löytyy usein neurologinen sairaus. Turun yliopiston neurologian professori ja Aivoliiton ylilääkäri Risto O. Roineen mukaan sairauksien osuus onnettomuuksien aiheuttajana on – toisin kuin yleensä kuvitellaan –
yllättävän suuri.

– Traficomin tilastojen mukaan kaikista kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista yli 70 % johtuu kuljettajasta, kuten hänen tekemistään virheistä, väsymyksestä, sairaudesta, mielentilasta tai päihtymyksestä. Peräti joka viides onnettomuus johtuu puhtaasti sairaudesta.

Sairauksista johtuvien onnettomuuksien ehkäisemisessä avainasemaan nousee neurologisten potilaiden ajokyvyn arviointi.

– Käytännössä kaikki neurologiset sairaudet voivat vaikuttaa ajoterveyteen, minkä takia potilaille on tehtävä aina yksilöllinen ajokyvyn arviointi. Toki ajoterveyttä arvioidaan kaikkien sairauksien hoidon yhteydessä, ei vain erikseen pyydettäessä, Roine sanoo.

Kohtausoireet suurin riski

Vaikka neurologisten sairauksien kirjo on hyvin laaja, ajoluvan menettämiseen johtavat Roineen mukaan usein saman tyyppiset tekijät.

Suurimmat riskit liittyvät aivoverenkiertohäiriöihin, ikääntymisestä johtuviin sairauksiin, uni- ja vireystilahäiriöihin sekä erityisesti kohtauksellisina oireina ilmeneviin sairauksiin kuten epilepsiaan. Myös persoonallisuushäiriöt, psykoosit ja päihteiden käyttö ovat yhä useammin syynä ajoluvan menettämiseen, Roine luettelee.

Osa neurologisista oireista on vaikeasti havaittavia. Esimerkiksi hahmottamisvaikeudet, joihin ei välttämättä liity halvausoireita tai

– Suurin osa ajoterveyden arvioinnista tapahtuu perusterveydenhuollossa ja ammattikuljettajien osalta työterveyshuollossa. Potilas lähetetään ajopolille vain poikkeustapauksessa. Myös yksityiset lääkäriasemat saattavat tarjota tiimityöhön pohjautuvaa arviointia, mutta useita erikoislääkäreitä työllistävät palvelut voivat olla hintavia, Roine sanoo.

Määräaikaisuus luo toivoa

Etenevissä sairauksissa ajolupa annetaan määräajaksi, esimerkiksi vuodeksi kerrallaan. Näin potilas pysyy seurannassa ja ajokykyyn vaikuttavat muutokset havaitaan ajoissa.

Roineen mukaan ajoluvan menetys on potilaille yksi vaikeimmista sairauteen liittyvistä seurauksista. Hän näkee ajoterveyteen liittyvien päätösten määräaikaisuuden ja aiempaa tehokkaamman seurannan kuitenkin helpottavan tilanteen hyväksymistä.

Ajolupa voidaan yleensä palauttaa, jos jäljellä ei ole enää lievää vaikeampia oireita, kliinisiä löydöksiä ja uusiutumisriski arvioidaan vähäiseksi. Esimerkiksi aivoverenkiertohäiriössä ennuste on erinomainen, jos perussyy saadaan hoidettua, Roine sanoo.

Myös Neuroliiton vastaava ylilääkäri Juhani Ruutiaisen kokemus on, että potilaat suhtautuvat arviointiin yleensä realistisesti.

– Kokemukseni mukaan ihmiset ovat itse hyvin tietoisia tilanteestaan ja ajokyvystään, ja ymmärtävät tarpeen tullen luopua ajokortistaan tilanteen niin vaatiessa, Ruutiainen tiivistää.

Huolehdi ajoterveydestäsi

  • Pyri säännöllisiin elintapoihin – riittävä uni ja monipuolinen ravinto ovat tärkeitä
  • Älä kuormita keskushermostoasi päihteillä
  • Huolehdi mahdollisten perussairauksien hoidosta ja seurannasta

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos

Mainos päättyy

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi