Potilaan kohtaaminen vaatii aikaa ja pysähtymistä

Ulla Kokkonen valittiin vuoden 2020 MS-hoitajaksi. Vuosien varrella moni asia työssä on muuttunut, tärkeintä on edelleen potilaiden aito kohtaaminen.

Rivien välistä

Työni on muuttunut paljon siitä, kun aloitin MS-hoitajana neurologian poliklinikalla yli 15 vuotta sitten. Potilaan ohjaus ja tukeminen MS-taudin kanssa ovat edelleen ne tärkeimmät asiat, mutta nykyää työtäni maustavat myös teknologian kehittymine sekä valtava tiedon tulva.

Työni vaatiikin jatkuvaa kouluttautumista. Potilaat ovat tiedostavia ja aktiivisia. He ovat tietoisempia sairaudestaan ja eri hoitovaihtoehdoista. He saavat myös aiempaa paremmin vertaistukea. Tehtäväni on ohjata heitä etsimään oikeaa ja luotettavaa tietoa.

Lääkehoitoon liittyvä ohjaus on työssäni lisääntynyt. Tämä johtuu siitä, että tehokkaita MS-lääkkeitä on nykyään tarjolla valittavaksi asti ja lisää tulee, mikä on hieno asia. Esimerkiksi haittojen ilmetessä potilaan on useimmiten mahdollista vaihtaa lääkitystä. Tässä hoitaja on tärkeässä roolissa pohtimassa potilaan kanssa juuri hänelle sopivinta lääkemuotoa lääkärin suositusten mukaan.

Sairauden alkuvaiheessa näen itseni myös valmentajan ja tsempparin roolissa: tästä selvitään eteenpäin!

Hoitoa vaativien MS-oireiden tunnistaminen on alussa vaikeaa lähes kaikille. Myös tässä hoitajaa tarvitaan ja yhdessä tuumitaan.

Tapaamisissani potilaiden kanssa nousevat eniten esiin epävarmuus taudin kulusta ja omasta toimintakyvystä tulevaisuudessa sekä lääkehoito ja sen mahdolliset tai jo ilmenneet haitat. Luonnollisesti myös koronapandemia ja -rokotukset ovat herättäneet hämmennystä ja keskustelua.

Hoitajatapaamiset ovat muuttuneet rakenteisemmiksi. Minulla on apuna erilaisia haastattelutyökaluja ja mittareita. Potilaat puolestaan voivat itse arvioida toimintakykyään MyMS-sovelluksessa, josta saadaan myös arvokasta tietoa valtakunnalliseen tilastoon.

Itsearviointi ja oireiden kirjaaminen on mielestäni lisännyt selvästi ihmisten kiinnostusta myös omahoitoon. He ovat saaneet oivalluksia omasta tilanteestaan ja toisaalta äänensä paremmin kuuluviin omassa hoidossaan.

Vaikka tekniikka kehittyy, aikaa ja pysähtymistä tarvitaan aina ihmisen kanssa kohdatessa. On haastavaa löytää ja käsitellä potilasta askarruttavat olennaiset asiat lyhyellä tapaamisella. Jos lääkärivastaanottoja toteutetaan etänä, jää myös hoitajakontakti pois siltä käynniltä. Soittokontaktit ovat omassa työssäni lisääntyneet.

Toivon, että tulevaisuudessa pidetään kiinni myös tapaamisista kasvokkain ja siitä, että hoitajalla on aikaa potilaalle. Että ehdimme kohdata toisemme ihmisinä, silmästä silmään, eikä pelkästään kuvaruudulla.

Ulla
Kirjoittaja työskentelee MS-hoitajana KYS:n neurologian poliklinikalla. Hänet valittiin vuoden MS-hoitajaksi 2020.

Rivien välistä -sarja on osa Neuroliiton 50-vuotisjuhlavuoden sisältöä. Neuroliitto juhlii tiedon merkeissä, muun muassa erilaisten webinaarien, podcastien ja verkkosisältöjen parissa. Juhlavuotta ovat mukana tukemassa Bristol Myers Squibb, Merck, Novartis ja Roche.

neuroliitto.fi/juhlavuosi

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi