Pitkäaikaissairaus ei estä toimivaa arkea

Suurin osa meistä on tyytyväisiä elämäänsä, jopa onnellisia. Tyytyväisyyteen tai onnellisuuteen vaikuttaa isona osana sujuva arki.

Merja Vettenranta-Pohjanlehto, palvelutalon johtaja, Merenpisara
Neuroliitto ry
Piirros: Elina Jasu

Useimmille meistä oma koti on maailman tärkein paikka, jossa voimme levätä ja kerätä voimavaroja, viettää aikaa läheistemme kanssa. Oman kodin voimme sisustaa mielemme mukaan, kutsua haluamiamme vieraita, tehdä mieleisiämme asioita ja liikkua vapaasti sisään ja ulos. Elää omannäköistä elämää.

Kaiken luistaessa pidämme monia arkiselta tuntuvia asioita itsestäänselvyyksinä. Pitkäaikaissairauden astuessa kuvaan, tilanne voi nopeastikin muuttua. Kaikesta ei välttämättä enää selviä ilman toisen apua.

Pitkäaikainen sairaus ei kuitenkaan estä toimivan arjen rakentamista. Useimmat haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään, jos olosuhteet sen sallivat. Omassa kodissa voi toimintakyvystä riippuen jatkaa asumista hyvinkin pitkään. Apuna voivat olla henkilökohtainen avustaja ja kotihoidon palvelut, erilaiset apuvälineet ja tarvittaessa tehtävät asunnonmuutostyöt päivittäisiä toimintoja ja esteetöntä liikkumista silmällä pitäen.

Palvelutaloon muutto on mahdollisuus silloin, kun avun tarpeen lisääntymisen vuoksi elämä ja selviäminen arjessa ei omassa kodissa tunnu enää turvalliselta. Apua on saatavilla vuorokauden ympäri: Moniammatillinen, asiantunteva henkilökunta auttaa päivittäisissä toiminnoissa, apuvälineiden päivityksessä, terveydentilan ja toimintakyvyn muutosten seurannassa, sairaanhoidollisissa toimenpiteissä ja tarvittaessa lääkärikäynneilläkin. Esteettömiksi suunnitellut tilat ja lähiympäristö tekevät arjesta toimivan, ja toimintaa löytyy esimerkiksi kerhojen ja retkien muodossa. Yksin Palvelutalo Merenpisarassa ei jätetä asukasta ja läheisiä elämän loppuvaiheessakaan. Saattohoitoa tarjotaan yhteistyössä kotisairaalan kanssa, mikäli asukkaalle on tehty palliatiivinen hoitopäätös.

Neuroliiton palvelutaloissa on mahdollisuus rakentaa omannäköisensä koti, jossa elää osallistuen ja talon arkeen vaikuttaen sekä ihmissuhteita solmien. Meillä Palvelutalo Merenpisarassa asuu eri-ikäisiä ja eri aikoina taloon muuttaneita asukkaita. He kertovat, että heille tärkeimpiä elämänlaatu lisääviä tekijöitä ovat sosiaalinen vuorovaikutus, mukava yhteisö, yhdessä tekeminen ja se, että apua on aina saatavilla.

Palvelutalo on asukkaan koti, jossa ei tarvitse olla yksin. Vuosien varrella voi syntyä kaveri- ja ystävyyssuhteita, ja esimerkiksi Merenpisarassa vallitsee vahva me-henki. Talossa on vietetty syntymäpäiviä, kihlajaisia ja satuhäitäkin, ja muistohetkissä on muisteltu edesmenneitä asukkaita. Tunne yhteisöön kuulumisesta ja hyvät ihmissuhteet antavat vahvan pohjan merkityksen tunteelle.

Merja Vettenranta-Pohjanlehto
palvelutalon johtaja, Merenpisara
Neuroliitto ry

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi