Onko aktivoivista virtuaalivideopeleistä apua kuntoutuksessa? – sokkoutettu tutkimus SCA -tyyppi 3 sairaudessa

Taiwanilaisessa pienessä interventiotutkimuksessa selviteltiin aktivoivien videopelien hyötyä SCA3 -sairastavilla henkilöillä. Yhteensä 9 sairastunutta jaettiin sattumanvaraisesti joko peli- tai kontrolliryhmään 4...

Taiwanilaisessa pienessä interventiotutkimuksessa selviteltiin aktivoivien videopelien hyötyä SCA3 -sairastavilla henkilöillä. Yhteensä 9 sairastunutta jaettiin sattumanvaraisesti joko peli- tai kontrolliryhmään 4 viikon interventiojaksoa varten. Tutkimuksen alussa sairastuneiden ataksiaoireet pisteytettiin SARA-arvioinnin (the Scale for the Assessment and Rating of Ataxia) pohjalta.

Tutkimuksessa käytettiin tutkimusryhmän itse kehittämää virtuaalista videopeliohjelmaa, jota interventioryhmä (5 sairastunutta) pelasi 30 minuutin ajan kolme kertaa viikossa. Kontrolliryhmä (4 sairastunutta) ei toteuttanut mitään harjoittelua.

Peli alkoi 5 min. lämmittelyllä, jossa keskityttiin raajojen ja vartalon lihasten venyttämiseen, ja se päättyi 5 min jäähdyttelyosuuteen rullaavalla kävelymatolla. Itse harjoittelussa keskityttiin 4 ohjelmaan 3Dkameran avulla: 1) käden kohdentaminen kohti maalia tasapainon harjoittamiseksi, 2) jalan kohdentaminen kohti maalia alaraaja koordinaation harjoittamiseksi, 3) liikeradan seuraaminen yläraajan koordinaation harjoittamiseksi, 4) kohti tulevien esineiden välttäminen vartalon koordinaation kohentamiseksi.

Interventiojakson lopussa havaittiin, että peliryhmässä kokonais-SARA-pisteet vähentyivät merkitsevästi kontrolliryhmään verrattuna. Videopeli havaittiin siis tämän arvion pohjalta hyödylliseksi. Hoitoryhmässä ei myöskään havaittu sivuvaikutuksia, ja kaikki osallistujat suorittivat interventiojakson loppuun.

Toisin sanoen

  • Taiwanilaisessa pienessä interventiotutkimuksessa selviteltiin aktivoivien videopelien hyötyä SCA3 -sairastavilla henkilöillä.
  • Interventiojakson lopussa havaittiin, että peliryhmässä kokonais-SARA-pisteet vähentyivät merkitsevästi kontrolliryhmään verrattuna.
  • Videopeli havaittiin siis tämän arvion pohjalta hyödylliseksi.

Lähteet

Wang R-Y, Huang F-Y, Soong BW ym. A randomized controlled pilot trial of game-based training in individuals with spinocerebellar ataxia type 3. Scientific Reports 2018: 8:7816 | DOI:10.1038/s41598-018-26109-w.

Tällä palstalla kerrotaan harvinaisia neurologisia sairauksia koskevista tutkimuksista. Palstaa toimittaa neurologian erikoislääkäri, dosentti Mari Auranen.

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi