Kivun hoito SPS-taudissa

Stiff-personin oireenmukaisen lääkityksen tarkoituksena on lihasjäykkyyden, -kramppien ja kivun vähentäminen.

Stiff-person oireyhtymä, eli SPS-sairaus kuuluu spektriin neurologisia autoimmuunisairauksia, jossa havaitaan vasta-aineita GAD-entsyymiä (glutamic acid decarboxylase, antiGAD) kohtaan. GAD-entsyymi on keskeinen liikehermorataa jarruttavan GABA-entsyymin (gamma-aminobutyric acid, gamma-aminovoihappo) synteesissä.

Keskushermoston matala GABA-pitoisuus on yksi SPS-kirjon sairauksiin liittyvä ominaispiirre muuttuneen GABA-välitteisen hermosolutoiminnan ohella. GABA-hermosolujen toimintaa tarvitaan normaalissa liikehermoverkkojen säätelyssä. Liian vähäinen GABA-toiminta herkistää liikehermojen toimintaa ja vähentää aivokuoren jarruttavaa vaikutusta. Poikkeava GABA-toiminta onkin yksi syy SPS-sairauden ominaispiirteille, joihin liittyvät kivuliaat lihaskrampit ja puutteellinen lihaksia säätelevän liikehermon toiminta.

Lihasjäykkyysoireet painottuvat alaraajojen ja reisilihaksen lisäksi vartalolle, selkään ja myös kasvojen alueelle. Lihasjäykkyys altistaa SPS-kipuoireiden syntymekanismille, mutta taustalla voi olla myös poikkeava kipuradaston toiminta.

SPS:n hoidon kulmakivinä on immunologisen lääkityksen lisäksi oireenmukaisen lääkityksen yksilöllinen suunnittelu, sekä kuntoutusuunnitelman laatiminen. Oireenmukaisen lääkityksen tarkoituksena on muun muassa lihasjäykkyyden, kivun ja lihaskramppien vähentäminen. Edellä kuvatut sairauden syntymekanismit huomioiden, yhtenä keskeisenä lääkehoidollisena linjana on kohentaa SPS:ään liittyvää puutteellista GABAergistä hermosolujen toimintaa.

Bentsodiatsepiini on GABAA-agonisti ja vahvistaa näin GABAergistä toimintaa. Diatsepaami on pisimpään käytetty ja yksi tehokkaimmista lihasjäykkyysoireita vähentävistä lääkeaineista. Muita saman lääkeryhmän valmisteita ovat esimerkiksi klonatsepaami, loratsepaami sekä tematsepaami.

Lihasrelaksantit ovat yleensä GABAB-agonisteja, ja näistä tehokkain on baklofeeni. Baklofeeniä käytetään SPS sairauden hoidossa joko suun kautta tai suoraan selkäytimeen annosteltuna.

Monet antiepilepti-lääkitykset vahvistavat GABA-hermosoluverkkojen toimintaa, ja niitä voidaan käyttää sekä bentsodiatsepiinien, että lihasrelaksanttien rinnalla. Monet näistä lääkkeistä ovat tehokkaita pitkäaikaisessa kivun estohoidossa, kuten GABA-transaminaasia heikentävä gabapentiini.

SPS-kivun hoidon lisäksi hoidon suunnittelussa tarvitaan moniammatillista arviota ja yksilöllistä, sairastuneen oireet huomioivaa otetta.

Mari Auranen
neurologi

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi