ANO1-geenivirhe altistaa Moyamoya-sairaudelle

Uutta tietoa aivovaltimoita ahtauttavan sairauden mekanismista.

Moyamoya on harvinainen sairaus, jossa kehittyy etenevää aivovaltimoiden ahtautumista. Se puolestaan johtaa verisuonten haarautumiseen ja niin sanotun rinnakkaisverkoston syntymiseen elimistön pyrkiessä turvaamaan aivojen verenkiertoa. Sairaus altistaa aivohalvauksille, aivoverenkiertohäiriöille ja aivoverenvuodoille. Kun sairastuneiden henkilöiden aivoverisuonten seinämää tutkitaan, nähdään että siinä esiintyy verisuonen sisäosan (ns. intima) liikakasvua erityisesti verisuonten sileälihassolujen osalta. Sitä vastoin suonitukoksessa ei nähdä muutoksia, joita tavataan ateroskleroosissa (lipidi- eli rasvakertymät ja verisuonten tulehdusreaktio).

Moyamoyan syy jää yleensä tuntemattomaksi. Osalle diagnoosi tulee yllätyksenä aivojen kuvantamistutkimuksessa tehdyn aivoverisuonilöydöksen perusteella. Geenitutkimuksista on ilmennyt, että tietyt geenimuutokset altistavat Moyamoya-sairaudelle. Sairaus ei ole yleensä yhden geenin muutoksesta aiheutuva. Väestötutkimusten perusteella vain noin 7‒12 %:lla sairastuneista on perheessä samaa tautia.

Geenien tunnistaminen on auttanut ymmärtämään sitä mekanismia, jolla verisuonen seinämä muuntuu ja aivoihin verta vievät valtimot ahtautuvat. Äskettäin julkaistun eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen monikeskustutkimuksen mukaan nimenomaan aivovaltimoiden sileälihakset ja niiden toiminta on muuttunut, eikä niinkään verisuonen sisäpintaa verhoava kerros, ns. endoteeli. Tutkimuksessa analysoitiin yhteensä 151 potilasta 84:sta eri perheestä. Tutkittujen Moyamoya-sairauden syy oli jäänyt määrittämättä.

Tutkimuksessa osoitettiin, että tietyt harvinaiset ANO1 (anoctamin-1) -geenin muutokset liittyivät Moyamoyan taudinkuvaan. Geenimuutokset nimenomaan lisäsivät ANO1-proteiinin toimintaa. ANO1 -proteiini koodittaa kalsiumsäädeltyä kloridi-ionikanavaa. Se esiintyy monissa soluissa, mutta hyvin suuria pitoisuuksia havaitaan valtimoissa, erityisesti aortassa, ja aivovaltimoiden sileälihassoluissa. 

ANO1 säätelee solun kokoa ja ionipumppujen toimintaa, joka on tärkeä moottori solun liikkumiselle. Kun ANO1-proteiinia tuotetaan solussa liikaa, sen on havaittu lisäävää solun liikettä. Esimerkiksi syöpäsoluissa se altistaa syövän leviämiselle. Ajatellaan, että Moyamoya-sairaudessa ANO1:n toimintaa tehostavat geenimuutokset toimisivat liikatuoton tavoin ja sitä kautta altistaisivat verisuonten sileälihassoluja siirtymään verisuonten endoteeliin ja altistamaan aivovaltimoiden ahtautumalle. Geenimuutosta kantavilla henkilöillä havaittiin myös aivovaltimoiden pullistumamuutoksia (aneurysma) ahtaumien lisäksi.

Tutkimuslöydökset viittaavat siihen, että Moyamoya-sairaudessa nimenomaan suonen sileälihaksen toiminta muuntuu. ANO1-proteiinin toimintaa on tutkittu paljon mm. syöpäsairauksissa. On myös tunnistettu komponentteja, jotka vaikuttavat ANO1:n koodittamaan kloridikanavaan sitä estävästi. Jatkotutkimukset tullevat antamaan lisätietoa myös tämäntyyppisten lääkkeiden hoidollisesta merkityksestä Moyamoya-sairaudessa.

Toisin sanoen

  • Moyamoya on etenevää aivovaltimoiden ahtautumista aiheuttava harvinaissairaus.
  • Sairauden syy jää yleensä tuntemattomaksi, mutta tiettyjen geenimuutosten tiedetään altistavan sille. 
  • Tuore tutkimus tunnisti harvinaisten ANO1-geenin muutosten vaikuttavan Moyamoyan taudinkuvaan.
  • Muutokset tehostavat ANO1-proteiinin toimintaa ja sitä kautta solujen liikettä.
  • Tutkijat katsovat, että ANO1:n tehostunut toiminta näkyy liikatuottona, jonka myötä verisuonten sileälihassoluja siirtyy suonten sisäpinnalle aiheuttaen aivovaltimoiden ahtautuman.
  • Moyamoya-sairaudessa siis suonen sileälihaksen toiminta muuntuu.
  • ANO1-proteiinin toimintaa on tutkittu paljon ja lääkehoidollisia sovelluksiakin on näköpiirissä.  

Lähde:

Pinard A, Ye W, Fraser SM, Rosenfeld JA, Pichurin P, Hickey SE, Guo D, Cecchi AC, Boerio ML, Guey S, Aloui C, Lee K, Kraemer M, Alyemni SO; University of Washington Center for Mendelian Genomics; Bamshad MJ, Nickerson DA, Tournier-Lasserve E, Haider S, Jin SC, Smith ER, Kahle KT, Jan LY, He M, Milewicz DM. Rare variants in ANO1, encoding a calcium-activated chloride channel, predispose to moyamoya disease. Brain. 2023 Sep 1;146(9):3616-3623. 

Tutkimuspaloissa kerrotaan harvinaisia neurologisia sairauksia koskevista tutkimuksista. Palstaa toimittaa neurologian dosentti Mari Auranen

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi