Vertaisvastaanotto on tärkeä voimavara

Tyksin Neurokeskuksen kokemusasiantuntijan vastaanotto on toiminut nyt kolmisen vuotta. Toimintamalli oli ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Kuva: PETRI KAJANDER

Tyksin Neurokeskuksen kokemusasiantuntijan vastaanotto käynnistyi aivovammapotilaille alkuvuodesta 2018 ja MS-potilaille vuotta myöhemmin. Sittemmin vastaavaa toimintaa on käynnistetty muun muassa HUSissa.

– Neurokeskuksessa vertaisvastaanotto on osa aivovamma- ja MS-potilaiden hoitoa, kertoo Neurokeskuksen osastohoitaja Minna Anttonen, joka on mukana koordinoimassa vastaanottotoimintaa.

Potilaat ohjautuvat vastaanotolle joko oman tiedustelun tai hoitohenkilökunnan suosittelun kautta.

– Kun henkilö on meillä asiakkaana, ovat sekä lääkärit että hoitajat ”tuntosarvet pystyssä”, että kaipaisiko tämä ihminen enemmän tukea. Silloin meiltä tarjotaan kokemusvastaanottoa, Anttonen kertoo. 

Muutama lähetekin vastaanotolle on tullut, mutta toistaiseksi vastaanotolle voi päästä ainoastaan, jos on hoitosuhteessa Neurokeskukseen.

– Potilasmäärät ovat toistaiseksi olleet suht pieniä, mutta eivät kokemusasiantuntijatkaan tee tätä työtä täysipäiväisesti.

Anttonen näkee toiminnassa kuitenkin kehittämisen paikan: se voisi palvella ihmisiä laajemminkin. Samaa mieltä ovat kokemusasiantuntijat itse, ilmenee fysioterapeutti Mia Kilkin tutkimuksesta, joka kartoitti kokemusasiantuntijavastaanoton toimintaa.

Kokemusasiantuntijoiden ja asiakkaiden haastatteluissa ilmeni, että kokemukset toiminnasta ovat erittäin myönteisiä molemmin puolin. Asiakkaat kokivat saamansa vertaistuen tärkeäksi, sillä sitä ei ollut aiemmin ollut tarjolla tai saatavilla. Tapaamisen aikana sai keskustella asioista, joilla ei halunnut vaivata läheisiään tai ystäviään.

Lisäksi asiakkaat kertoivat saaneensa monipuolisesti apua muun muassa muuttuneeseen elämäntilanteeseensa sopeutumiseen. Suhde kokemusasiantuntijaan koettiin hyvin henkilökohtaisena. Samoin kokemusasiantuntijat kokivat tapaamiset myönteisinä sosiaalisina tilanteina.

MS-tautia sairastavien vertaisvastaanotolla on käynyt enimmäkseen jo pidempään sairastaneita. Tähän toivottiin muutosta niin, että mahdollisuus tavata kokemusasiantuntijaa tarjottaisiin myös vastasairastuneille.

Tärkein kehityskohde oli yksimielisesti toiminnasta tiedottaminen. Kokemusasiantuntijat olisivat valmiita kohtaamaan enemmänkin asiakkaita ja asiakkaat toivoivat, että palvelu olisi saatavilla kaikille Neurokeskuksen asiakkaille, Kilkin tutkimuksen tuloksista ilmenee.

FAKTA

Kokemusasiantuntijan vastaanotto VSSHP:ssa

Vastaanottotoiminta on tarkoitettu heille, joille oma tai läheisen sairaus aiheuttaa haasteita arkeen. Vastaanotolla keskustellaan ja käsitellään sairauskokemusta koulutetun vertaisen kanssa. Kokemusasiantuntija ei ole hoitoalan ammattilainen eikä anna hoitoa tai ota kantaa hoitomuotoihin. Hän on vaitiolovelvollinen. Käynnin sisältöä ei kirjata potilastietojärjestelmään. Vastaanotto on maksuton VSSHP:n potilaille.

Lue lisää kokemusasiantuntijan vastaanotosta.

Lue myös

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi