Valmennuksesta tukea työelämän taitekohtiin

Neuroneuvomo-hankkeen työelämävalmennukseen pääsee vielä syksyn 2020 aikana mukaan.

Neuroliiton hallinnoima Neuroneuvomo-hanke (2017-2020) on pyrkinyt kehittämään valmennuksellista toimintatapaa työkyvyn tukemiseen silloin, kun haasteena ovat erityisesti uupumus ja kognitiiviset oireet. Hankkeen työelämävalmennuksen on läpikäynyt jo yli 40 asiakasta. Valmennus kestää keskimäärin 3 kk ja sisältää tapaamisia yksilöllisen tarpeen mukaan.

­− Hankkeen aikana on huomattu, että valmennustyyppinen tukemisen muoto on tarpeen erityisesti niissä tilanteissa, joissa selkeitä ratkaisuja ei ole valmiina. Työelämävalmentaja auttaa prosessoimaan eri vaihtoehtoja, ja oman tilanteensa selkeytyessä asiakkaan pystyvyyden tunne lisääntyy ja motivaatio tarvittaviin muutoksiin paranee, kertoo hankevastaava Pia Saarenpää Neuroliitosta.

Henkilöillä, joilla kognitiiviset oireet vaikeuttavat työntekoa, voi olla myös muita arjen hallintaan liittyviä haasteita, jotka aiheuttavat stressiä ja vaikeuttavat jaksamista. Valmennuksessa huomioidaan myös näitä tekijöitä, kuten mahdollisuuksia palautua työkuormituksesta, työmatkan sujumista, avun saamista lastenhoitoon ja kotitöihin.

− Asiakaspalautteiden mukaan valmennus on koettu tärkeäksi oman tilanteen ja eri vaihtoehtojen hahmottamisen kannalta. Asiakkaiden tilanne työelämässä on selkiytynyt lähes kaikissa tapauksissa. Toki etenevien sairauksien kohdalla voi asiakkaan toiminta- ja työkyvyssä tapahtua ennakoimattomia muutoksia. Hanke on auttanut asiakasta muutosten selvittelyssä: kehen ottaa yhteyttä ja mitä taloudellista turvaa on saatavissa, Saarenpää sanoo.

Työelämävalmennukseen pääsee vielä syksyn 2020 aikana mukaan. Valmennus on suunnattu varsinaissuomalaisille Neuroliiton, Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton jäsenille.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos

Mainos päättyy

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi