Neuroyhdistysten aktiivit vaikuttavat vammaisneuvostoissa

Vammaisneuvostoissa ympäri Suomen toimii kymmeniä Neuroliiton jäseniä. Kunnallisissa vammaisneuvostoissa otetaan kantaa esimerkiksi kaupunkisuunnitteluun tai palvelujen esteettömyyteen.

Kuva: Shutterstock

Neuroliitto selvitti millaisten asioiden kanssa kunnallisissa vammaisneuvostoissa toimivat jäsenet ovat tekemisissä kotikunnissaan. Eniten tapetilla ovat olleet kaupunkisuunnittelun, uudisrakentamisen, kaavoituksen ja esimerkiksi kulttuuripalveluiden esteettömyys sekä kuljetuspalvelut. 

– Vammaisneuvostot arvioivat esimerkiksi uusien rakennushankkeiden esteettömyyttä ja tekevät esteettömyyskatselmuksia vanhoihin kohteisiin, kertoo Neuroliiton erikoissuunnittelija Ville Keskinen. Keskinen vastaa alueellisesta vaikuttamistoiminnasta.  

– Mikäli näihin asioihin ei voida tällä hetkellä vammaisneuvostoissa vaikuttaa, tulisi sitä vaatia, hän linjaa.  

Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistyksen jäsen Eeva Ristseppä on vammaisneuvoston edustajana Lohjalla. Esteettömyysnäkökulmat ovat hänenkin mielestään keskeisiä. Lohjalla ovat viime aikoina olleet pinnalla erityisesti kuljetusasiat. 

– Taksiuudistuksen myötä niitä on käsitelty lähes jokaisessa kokouksessa, Ristseppä kertoo.  

Voiko vammaisneuvoston kautta mielestäsi vaikuttaa kaupungin päätöksiin? 

– Kyllä voi, vaikka välillä tuntuu, etteivät asiat etene lainkaan. Ongelmana on tiedon kulku: lautakunnissa käsiteltävistä asioista ei tiedoteta tarpeeksi vammaisneuvostoa. On oltava itse todella aktiivinen ja kaivettava tietoa.  

Ristseppä tietää, että joissain kunnissa tieto kulkee sujuvammin. Yksi syy tähän on se, että vammaisneuvoston jäsenet ovat mukana myös lautakuntien työskentelyssä. Lohjalle hän toivoisi vastaavaa mallia.  

Kuntalaissakin edellytetään, että vammaisneuvosto saa tietoa sille kuuluvista asioista hyvissä ajoin. Vammaisneuvostot ovat kuntalakiin perustuvia paikallisia kuulemis- ja vaikuttamiskanavia.  

Neuroliiton selvityksestä ilmeni, että vammais­neuvostoaktiivit toivovat liiton tukevan heidän työtään erityisesti tiedottamalla ajankohtaisista vammaispoliittisista asioista, kuten vammaisia koskevista lainsäädäntömuutoksista.  

– Vastausten perusteella suunnittelemme liitossa tapoja tukea vammaisneuvostoedustajien toimintaa. Ensi vuonna järjestetään esimerkiksi vaikuttamiskoulutus vuoden 2021 kuntavaaleja silmällä pitäen, kertoo Keskinen. 

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos Suomen MS-säätiö

Mainos päättyy

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi