MS-taudin esiintyvyys on kasvussa erityisesti naisilla

Tuore tutkimus valaisi myös oheissairauksien vaikutusta MS-sairastavien elinikään.

Lääketieteen lisensiaatti Annukka Verkko. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Lääketieteen lisensiaatti Annukka Verkko on selvittänyt väitöstutkimuksessaan MS-taudin ilmaantuvuutta ja esiintyvyyttä Länsi-Suomessa. Tutkimuksessa havaittiin, että MS-taudin esiintyvyys kasvoi huomattavasti vuosien 2000 ja 2010 välillä, erityisesti naisten keskuudessa. 

Verkon väitöskirjassa käytettiin aineistona 1666 MS-potilaan sairauskertomuksia Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueilta. Merkittävin kasvu esiintyvyydessä ja ilmaantuvuudessa havaittiin Etelä-Pohjanmaalla, joka on jo aiemmissa tutkimuksissa erottunut omaan luokkaansa korkealla MS-riskillään.

Lisäksi Verkko selvitti MS-taudin ja oheissairauksien vaikutusta ennusteeseen. Tutkimus osoitti, että MS-potilaiden elinikä oli alhaisempi kuin vertailuryhmällä, ja erityisesti sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet lyhensivät merkittävästi MS-potilaiden elinikää.

Toimintakyvyn lasku on niin ikään oheissairauksille altistava tekijä. Tutkimuksessa ilmeni, että se oli voimakkainta tasaisesti etenevää tautimuotoa sairastavilla. Toimintakyvyn lasku altistaa potilaat infektioille, jotka olivat yleisin kuolinsyy MS-potilaiden keskuudessa.

Annukka Verkko, joka työskentelee neurologian erikoistuvana lääkärinä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella, korostaa, että MS-tautia sairastavilla tulisi kiinnittää erityistä huomiota oheissairauksiin, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa potilaiden elinikään.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos Suomen MS-säätiö

Mainos päättyy

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi