Lisävalaistusta MS-sairastavien syöpäriskiin

Dosentti Sari Atula tutkii MS-taudin ja sen lääkityksen vaikutusta MS-potilaiden syöpäsairastavuuteen ja syöpäkuolleisuuteen.

”Aloitin urani syöpätautien puolelta kliinisessä työssä, ja tein pitkään syöpätutkimusta. Toiveeni on ollut yhdistää tutkimustasolla nämä kaksi asiaa toisiinsa, ja luonteva yhteys löytyi MS-taudin ja syöpäriskin suhteen”, Sari Atula avaa syitä tutkimusaiheen valintaan.

Atula työskentelee ylilääkärinä HUS Neurokeskuksessa. Tutkijana hän on perehtynyt MS-taudin lisäksi muun muassa Myasthenia Gravikseen. Atula on yksi Suomen MS-säätiön vuoden 2023 apurahan saajista.

Apurahan saaneessa tutkimuksessa seurataan suomalaista MS-potilaiden ryhmää, jotta nähdään, onko MS-taudilla tai sen taudinkulkuun vaikuttavilla lääkkeillä vaikutusta syöpäriskiin tai syöpäkuolleisuuteen.

1. Mitä tutkimuksessasi tarkalleen ottaen selvitetään? 

Saatuamme tarvittavat tutkimusluvat katsomme koko Suomen MS-potilailta 70-luvulta eteenpäin heillä ilmaantuneet syöpätapaukset ja selvitämme eri syöpätyypit. Tutkimus on kaksijakoinen: selvitämme sekä MS-taudin että sen lääkityksen osuutta syövän ilmaantumiseen. Vertaamme aineistoa normaaliväestöön, jotta näemme, onko syöpää enemmän MS-potilailla, ja voivatko sen hoitoon käytetyt lääkkeet myös lisätä syöpäriskiä.

2. Miksi juurin tätä aihetta on tärkeää tutkia?

On viitteitä siitä, että jotkin MS-lääkkeet lisäävät syöpäriskiä. Itse MS-taudin suhteen aiemmat tiedot ovat ristiriitaisia. Siksi haluamme mahdollisimman kattavasti selvittää asian suomalaisilla potilailla. Tämä tieto voi vaikuttaa jatkossa MS-potilaiden hoitoon.

3. Mitkä ovat tutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Tällaisen viranomaisrekistereihin pohjaavan tutkimuksen teko on hidasta – tiedonhaku kestää yli vuoden, tietojen siirto ja niiden tilastollinen käsittely melkein toisen vuoden ja lisäksi kirjoitusprosessi ottaa aikaa. Sen vuoksi meillä ei vielä ole edes alustavia tuloksia, mutta niitä pitäisi kyllä olla käytössä jo tämän vuoden aikana.

4. Miten tutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

MS-potilaiden lääkevalinnassa ja hoitojen keston määrittelyssä. Tiedämme, että vanhemmiten ihmisten puolustuskyky heikentyy, mikä altistaa infektioiden lisäksi syöville. Tutkimustulokset voisivat kertoa tästä syöpäriskistä lisää, koska tuloksia käsitellään myös ikäriippuvaisesti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että yli 60-vuotiaille MS-lääkkeistä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, oma tutkimuksemme valaisee asiaa nimenomaan syöpäriskin suhteen. Periaatteessa tuloksia voidaan hyödyntää jo vaikka ensi vuonna.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos Jäsenetuihin

Mainos päättyy

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi