Kiss-kampanjalla kerätään varoja tutkimukseen

Kiss Goodbye to MS -kampanjalla on reilun kahden vuoden aikana kerätty noin 4,5 miljoonaa euroa MS-taudin tutkimukseen. Yksi painopisteistä on etenevän MS-taudin tutkimus.

Suomessa Kiss-keräyksestä vastaa Suomen MS-säätiö, joka ohjaa keräysvarat tutkimusapurahoina kotimaiseen MS-taudin tutkimukseen. Koska kyseessä on maailmanlaajuinen kampanja, kymmenen prosenttia keräysvaroista ohjataan kansainväliseen keräyspottiin.

Kansainvälinen MS-järjestöjen katto-organisaatio MSIF on päättänyt painopisteet, joiden perusteella tutkimusrahaa jaetaan. Yksi painopiste ovat nuoret MS-tutkijat kehittyvissä maissa, toinen on ensisijaisesti etenevän MS-taudin tutkimus.

– Meille on tärkeää tukea nuoria tutkijoita, erityisesti kehittyvissä maissa. Apurahojen avulla heidän on mahdollista päästä arvostettuihin yliopistoihin ja sairaaloihin tekemään tutkimustyötään, kertoo MSIF:n varainkeruukampanjoista vastaava Daniel Magson.

– Ajattele, minkä aivoreservin saamme käyttöömme tutkimusrahoituksen turvin!

Kolmas painopiste on hiljattain alkanut, hoitoon pääsyn helpottamiseen keskittyvä projekti.

– Keskitymme lääkkeiden saatavuuteen sekä hoidon kustannuksiin: hintalappu ei saisi olla este kenellekään saada tarvitsemaansa lääkettä tai muuta hoitoa, Magson sanoo.

Magson vieraili Maskun Neurokeskuksessa maaliskuun lopussa tutustumassa Neuroliiton toimintaan ja tietenkin ihmisiin, jotka Suomessa työskentelevät Kiss-kampanjan parissa.

– Minulle on tärkeää päästä tutustumaan Kiss-kampanjassa mukana oleviin maihin. Kulttuuri ja varainkeruun tavat ovat hyvin erilaisia eri puolilla maailmaa.

Esimerkiksi fraasia kiss goodbye ei Magsonin mukaan käytetä hyvästelymerkityksessä missään muualla kuin Australiassa ja Britanniassa. Kampanja vaatiikin soveltamista eri maissa.

Magson ottaa esimerkiksi Egyptin, jossa Kiss-kampanja on myös lanseerattu, mutta ilman pussailua.

– Egyptissä julkinen suutelu ei ole sallittua, joten kampanjaa ei ymmärrettävästi voi viedä eteenpäin pussailukärjellä, hän naurahtaa.  

FAKTA

Kiss Goodbye to MS

Kiss Goodbye to MS -kampanja alkoi Australiasta vuonna 2012 ja laajeni kansainväliseksi vuonna 2016. Tällä hetkellä kampanjaan osallistuu 15 maata, Suomi mukaan lukien.

Kampanjan tavoitteena on kerätä rahaa MS-tutkimukseen. Kiss-kampanjaa koordinoi maailman MS-järjestöjen verkosto, MS International Federation (MSIF), jonka jäsen Neuroliittokin on. Suomessa varainkeruusta vastaa Suomen MS-säätiö.

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi