ECTRIMS 2019: Rituksimabi – käyttääkö vai ei?

Okrelitsumabia ja ofatumumabia vastaavalla vaikutusmekanismilla toimii myös molekyylirakenteeltaan hieman erilainen rituksimabi. Se on yksi biologisista reumatautien hoidossa käytettävistä lääkkeistä. Valmisteella on tehty myös MS-tutkimuksia, mutta virallinen käyttöaihe tämän sairauden hoitoon puuttuu.

Rituksimabia on kuitenkin annettu kliinisen harkinnan mukaan MS-potilaille tilanteissa, joissa sitä on pidetty parhaana vaihtoehtona muun vallitsevan hoidon sijasta. Tämänkaltaista ”off-label” -käyttöä laajamittaisemmin hoitoa on hyödynnetty etenkin Ruotsissa, jossa alueellisesti valmisteen saama suosio on ollut epätavallisen runsasta. Näin ollen olikin sopivaa, että Tukholman toimiessa kokousisäntänä rituksimabin käyttöä MS-taudissa puitiin yhdessä sessiossa sekä puolesta että vastaan.

Karoliinisen instituutin professori Fredrik Piehl esitteli rituksimabin tehoa sekä aiemman tutkimus­näytön että ruotsalaisten omien kokemuksien pohjalta. Hän perusteli valmisteen laajaa käyttöä sekä hyöty-haitta -suhteen että terveys­taloustieteellisen näkökulman kautta. Lisäksi hän korosti, että vaikka valmiste ei ole hyväksytty virallisesti MS-lääkkeeksi, seurataan kaikkia hoitoa saavia tarkasti potilasrekisteriin laitettavien tietojen myötä. Näin etenkin valmisteen turvallisuusseuranta toteutuu asianmukaisesti.

Kaikkia hoitoa saavia seurataan tarkasti potilasrekisteriin laitettavien tietojen myötä.

Vastakkainen näkökulma oli pyydetty amerikkalaiselta neurologilta Mitchell Wallinilta. Vastakkainasettelusta ei kuitenkaan tullut kovin voimallista. Neurologi Wallin ei kiistänyt edellä esitettyä rituksimabin tehonäyttöä ja tyytyikin lähinnä toteamaan, että MS-taudin hoitoon tulisi B-solustrategiaan pohjaavista CD20-vasta-aineista käyttää vain tällä erää ainoaa viranomaisten hyväksymää vaihtoehtoa eli okrelitsumabia.

Heti kokouksen jälkeen julkaistiin JAMA Neurology:ssä mielenkiintoinen ruotsalaisesta MS-potilasrekisteristä tehty tutkimus. Siinä vuosilta 2011–2017 kerätystä aineistosta arvioitiin vakavien infektioiden riskiä eri lääkehoitoihin liittyen. Tässä aineistossa rituksimabia käyttäneillä potilailla näitä todettiin enemmän kuin natalitsumabia, fingolimodia, glatirameeriasetaattia tai beetainterferonia saaneilla. Tämä on huomionarvoinen havainto, joskin on syytä tuoda esiin, että okrelitsumabia saaneita ei ollut tässä vertailussa mukana.

Tutkimuspaloissa kerrotaan MS-tautia koskevista tutkimuksista. Palstaa toimittaa LL, neurologian erikoislääkäri Juha Multanen.

Lähde

G Luna et al; JAMA Neurol. Published online October 7, 2019. doi: https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2019.3365.

ECTRIMS 2019

Avain-lehden vuoden 2019 numeroiden 5 ja 6 Tutkimuspaloissa käytiin läpi Tukholmassa syyskuussa 2019 järjestetyn ECTRIMS-kokouksen antia erityisesti MS-taudin hoitoon liittyen.

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi