ECTRIMS 2019: Ofatumumabi – uusi lupaava B-solulääke

Professori Stephen Hauser Kalifornian yliopistosta esitteli viimeisenä kokouspäivänä ASCLEPIOS-tutkimusten tulokset. Tässä tutkimuksessa lyhyen viikoittaisen latausjakson jälkeen kuukausittaisin ihonalaisin injektioin annosteltua ofatumumabia verrattiin tablettimuotoiseen teriflunomidi-hoitoon aaltomaista MS-tautia sairastavilla potilailla.

Kahteen erilliseen, mutta asetelmaltaan identtiseen tutkimukseen kerättiin kaikkiaan 1 881 potilasta. Potilaat olivat sairastaneet keskimäärin kahdeksan vuotta ja taudin aiheuttama haitta oli pääosin maltillinen (EDSS luokka keskimäärin 2,9 pistettä). Edeltävän vuoden aikana pahenemisvaiheita oli ollut vähintään yksi tai edeltävän kahden vuoden aikana vähintään kaksi. Vaihtoehtoisesti tutkimuksen sisäänottokriteeriksi riitti myös magneettikuvauksella osoitettu tautiaktiivisuus. Kaikkiaan 60 % potilaista oli aiemmin käyttänyt jotain muuta taudinkulkuun vaikuttavaa lääkehoitoa.

Ofatumumabi vähensi vuosittaisten pahenemisvaiheiden määrää reilun kahden vuoden seurannassa jopa yli 50 % tehokkaammin kuin teriflunomidi. Varjoaineella tehostuvien MS-plakkien ilmaantuminen puolestaan eliminoitui liki täysin ofatumumabi-ryhmässä ja ero teriflunomidiin oli yli 90 %. Mielenkiintoista oli myös se, että keskushermoston soluvaurioon korreloivat neurofilamenttitasot vähenivät ofatumumabia saaneilla verrattuna varsin tasaisina pysyneisiin tasoihin teriflunomidi-ryhmässä. Valmisteiden turvallisuusprofiilissa ei tullut tutkimuksen aikana esille merkittäviä eroja.

Tulokset muistuttavat jo aiemmin okrelitsumabilla vastaavassa tutkimusasetelmassa saatuja. Tuolloin tosin verrokkina oli beetainterferoni-1a 44 mcg kolmesti viikossa ihon alle annosteltuna. Jo kliinisessä käytössä sekä aaltomaiseen että ensisijaisesti etenevään MS-tautiin olevan okrelitsumabin tapaan myös ofatumumabi sitoutuu veren valkosoluista erityisesti B-lymfosyyteissä esiintyvään CD20-pintavalkuaiseen. Sitoutuminen saa aikaan näiden solujen katoamisen verenkierrosta. Okrelitsumabi on molekyylitekniikalla humanisoitu vasta-ainemolekyyli, kun taas ofatumumabi koostuu alun perinkin ihmisperäisestä proteiinista.

Ofatumumabi on jo rekisteröity kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon. Nyt saatujen tulosten perusteella sitä on syytä odottaa myös osaksi MS-lääkearsenaalia lähitulevaisuudessa.

Tutkimuspaloissa kerrotaan MS-tautia koskevista tutkimuksista. Palstaa toimittaa LL, neurologian erikoislääkäri Juha Multanen.

ECTRIMS 2019

Avain-lehden vuoden 2019 numeroiden 5 ja 6 Tutkimuspaloissa käytiin läpi Tukholmassa syyskuussa 2019 järjestetyn ECTRIMS-kokouksen antia erityisesti MS-taudin hoitoon liittyen.

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi