Aika muuttuu, tarkoitus pysyy

Avain-lehti on aavistuksen Neuroliittoa vanhempi. Tämä antaa hyvän syyn jatkettuun juhlaan: kun Avaimen juhlavuosi nyt vuodenvaihteessa päättyy, voidaan sujuvasti siirtyä juhlistamaan liiton 50-vuotista työtä.

Helena Ylikylä-Leiva
Piirros: Elina Jasu

Viisikymmentä vuotta sitten on kirjoitettu Suomen MS-yhdistysten liiton, nykyisen Neuroliiton ensimmäiset säännöt. Niiden 2 §:ssä määritettiin liiton tarkoitus: multippeli skleroosia sairastavien henkilöiden sekä heidän ongelmistaan ja MS-sairauden ehkäisemisestä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä toimiminen, sekä MS-potilaisiin kohdistuvan hoidon, kuntoutuksen ja huollon edistäminen. 

Viidessäkymmenessä vuodessa tapahtuu paljon. Sinä aikana ovat harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavat läheisineen tulleet mukaan liiton toimintaan. Valtaisaa kehitystä ja kasvua on tapahtunut niin liiton toiminnassa kuin koko yhteiskunnassa. MS-taudin ja harvinaisten neurologisten sairauksien lääkehoidoissa on otettu huikeita harppauksia eteenpäin. 

Siitä huolimatta liiton sääntöjen 2 § on yhä ytimeltään muuttumaton. Neuroliiton ja sen jäsenyhdistysten perimmäinen tarkoitus ei ole muuttunut, tarve toiminnalle ei ole hävinnyt. Yhä edelleen liiton tärkeänä tehtävänä on yhdistää ihmisiä, välittää tietoa, huolehtia että sairastavat saisivat tarvitsemansa. Erot viidenkymmenen vuoden takaiseen näkynevät selvimmin tekemisen keinoissa.

Eivätkä kaikki keinotkaan ole muuttuneet. Painettu lehti on hyvin monille edelleen se paras käyttöliittymä. Neuroliitollakin on aktiivisessa käytössä sen seitsemät some-ajan viestintäkanavat, mutta Avain-lehden asemaa ne eivät ole horjuttaneet. Viidenkymmenen vuoden historia on juurruttanut Avaimen irrottamattomaksi osaksi liiton identiteettiä ja liiton arvostetuimmaksi jäseneduksi.

Avain-lehti on aavistuksen liittoa vanhempi. Kaksi numeroa ehti ilmestyä, ennen kuin silloiset MS-yhdistykset perustivat liiton keskusjärjestökseen. Tämä antaa hyvän syyn jatkettuun juhlaan: kun Avaimen juhlavuosi nyt vuodenvaihteessa päättyy, voidaan sujuvasti siirtyä juhlistamaan liiton 50-vuotista työtä. Juhlaa vietetään työn merkeissä, kuten asiaan ja valitettavasti myös tähän piinaavaan korona-aikaan sopii.

Neuroliitto joutuu tulevassa vuodenvaihteessa esittämään lämpimät, arvostavat kiitoksensa hyvästä puheenjohtajuudesta Ulla-Maj Wideroosille, joka ilmoitti nyt kolmannen kauden päättyessä luopuvansa tehtävästään. Samalla Neuroliitolla on ilo toivottaa tervetulleeksi uusi puheenjohtaja, Juha-Pekka Erälinna. Hänestä tulee liiton viisikymmenvuotisen historian kuudes puheenjohtaja. Matka jatkuu.     

Helena Ylikylä-Leiva
toimitusjohtaja
Neuroliitto ry

Tule mukaan Neuroyhteisöön

Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Yhdistykset mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja tuovat yhdistystoiminnan lähelle. Jäseneksi voivat liittyä sairastuneet, läheiset tai muutoin toimintaa kannattavat ihmiset ja yhteisöt.

Liity jäseneksi